E-post fra KNA:

Vi har som dere tidligere har fått informasjon om besluttet å gjennomføre den første banedagen som et prøveprosjekt i Klubbforumets regi.
Denne første gangen har Norsk Sportsvogn Klubb bestilt og betaler leie og kostnader, og er offisiell arrangør.

Medlemmene til alle KNAs klubbmedlemmer betaler den samme prisen som NSK-medlemmer.

Påmelding til kjøringen skjer direkte på NSK hjemmesider: https://www.sportsvogn.no/terminlist...ng-valerbanen/

Sted: Vålerbanen
Tid: Tirsdag 8. juni fra klokka 13.00 til 21.00
Pris per deltaker: kr 1.500
Vi trenger også hjelp for å gjennomføre dette. Som alle andre arrangementer trenger vi funksjonærer og heldigvis vet vi at i klubbsamarbeidet har vi mange med mye erfaring som vil være til god hjelp for å arrangere en slik banedag. Det forventes av klubbforumet at de deltagende klubbene som videre er interessert i samarbeidsprosjektet stiller med det antall funksjonærer klubben har mulighet for å bidra med. På denne måten kan vi sammen arrangere godt styrte tilstelninger i årene som kommer.

Vi ønsker derfor tilbakemelding om hvor mange funksjonærer din klubb kan stille med innen onsdag 12.5 til: ulf@gazoline.no