Kap 1. Allmenne regler

§1 Når en bruker skriver ett innlegg på dette forum, anser vi at denne brukeren har lest og akseptert våre regler.

§2 Det er enhver brukers ansvar å til et hvert tidspunkt holde seg informert om gjeldende reglement.

§3 Forslag till forandringer av reglene postes i forumet "Forslagskassen" eller sendes på PM eller E-post til en av Administratorene. Om et forslag skal godkjennes, omarbeides eller forkastes avgjøres av Moderatorene/Administratorene.

§4 Eventuelle unntak eller tillegg til disse regler for et spesifikt forum ligger i klistret tråd i det aktuelle underforum.

§5 Når det postes bilder på forumet, så bør brukeren som viser bildene ha opphavsrett til bildene. Brukerne påtar seg ansvar for sitt materiale og kan ikke holde VCCN ansvarlig for brudd på dette. Hvis du låner ett bilde, innhent godkjenning til å bruke bildet før du publiserer dette på forumet.

§6 Det er ikke lett for Moderatorene og Administratorene å lese hver eneste innlegg her på forumet, men vi gjør vårt beste for at alle brukerene skal holde seg til reglene. Vi ser gjerne at brukere hjelper oss i vårt arbeid ved å bruke ”Rapportèr”-knappen.

§7 Vi kan uten forvarsel endre innlegg, bilder, tekst m.m, til og med slette hele innlegget hvis reglene ikke følges eller vi ikke føler det er passende.

§8 Vi ser helst også att spørsmål som stilles på vårt forum, ikke stilles på flere forskjellige forum samtidig.

§9 Brukernavn skal ikke være firmanavn, inneholde firmanavn eller til forveksling lik et firmanavn (Samarbeidspartnere er unntatt fra denne regelen).


Kap. 2. Regler for Moderatorer

§1 Moderator utses av forumets Administratorer/Moderatorer.

§2 Moderator sin hovedoppgave er å hjelpe brukerene og å holde orden.

§3 Moderator skal være et forbilde og alltid handle i henhold til disse regler og for VCCN's beste.

§4 Moderator som låser en tråd skal i ett innlegg sist i den aktuelle tråden begrunne låsingen.

§5 Moderator som endrer emne/subject/tittel skal i første innlegg begrunne dette.

§6 Moderator får flytte emne till annet forum uten å varsle trådskaper.

§7 Moderator som over lengre tid ikke er aktiv i forum/moderering uten at det foreligger særlig årsak kan bli degradert til bruker.


Kap. 3. Ordensregler

§1 Personangrep i noen som helst form skal ikke forekomme.
Som personangrep regnes kommentarer som henger ut noen, eller har som formål å provosere en eller flere brukere.
Tiltak ved brudd på denne regel er at tråden låses/ryddes/slettes og bruker får advarsel, eller i grove tilfeller blir utestengt. I snillere tilfeller hvor moderatorens irettesettelse respekteres kan advarsel unngås.

§2 Uttalelser som henger ut eller truer folkegrupper eller annen gruppe med tanke på rase, hudfarge, nasjonalitet, tro, seksuell legning eller psykisk/fysisk funksjonshemmelse skal ikke forekomme.
Tiltak ved brudd på denne regel er at tråden låses/ryddes/slettes og bruker får advarsel, eller i grove tilfeller blir utestengt. I snillere tilfeller hvor moderatorens irettesettelse respekteres kan advarsel unngås.

§3 Klager og/eller skittkasting rettet mot VCCN eller deres ledelse skal ikke forekomme.
Konstruktiv kritikk / synspunkter postes i ”Forslagskassen” eller sendes på PM til den det gjelder.
Tiltak ved brudd på denne regel er at emne/tråden slettes/ryddes, og i grove tilfeller kan bruker motta advarsel evt. utestengelse.

§4 Klager på, eller spørsmål angående moderatorens beslutning skal ikke forekomme. Dette tas opp med aktuell moderator på PM.
Tiltak ved brudd på denne regel er at emne/tråden slettes/ryddes og at brukeren utestenges.

§5 Nakenhet eller pornografi er ikke tillatt. Likeså linking til sider som inneholder pornografi, krenkende materiell eller materiell som bryter mot norsk lov skal ikke forekomme.
Tiltak ved brudd på denne regel er at emne/tråden slettes/ryddes, og i grove tilfeller kan bruker motta advarsel evt. utestengelse.

§6 Innlegg inneholder/oppfordrer til brudd på Norsk lov skal ikke forekomme. Dette omfatter såvel streetracing og lignende som diskusjoner som angår piratkopiering av programvare o.l.
Tiltak ved brudd på denne regel er at emne/tråden slettes/ryddes/låses, og i grove tilfeller kan bruker motta advarsel

§7 Spamming. Som spam regnes ”posthunting” dvs innlegg som hovedsaklig har som formål å få innleggstelleren til å stige, innlegg som inneholder kun smileys eller innlegg som er off-topic.
Tiltak ved brudd på denne regel er at emne/tråden kommer til å låses/ryddes eller slettes, og brukeren i grove tilfeller advares. I dette tilfellet kan moderator slette innlegg uten å varsle bruker.

§8 Topic/emne/tittel skal være tydelig og relatert til innleggets innhold slik at man slipper å lese tråden for å se hva den handler om. Titler som ”hjelp”, ”se her”, "B230F" skal ikke forekomme.
Tiltak ved brudd på denne regel er endring av tittel, evt. sletting av tråd uten forvarsel.

§9 Dobbelposting er ikke tilatt.
Tiltak ved brudd på denne regel er at tråd i feil forum/minst passende forum slettes uten forvarsel.

§10 Bruk søkefunksjonen og se gjennom ”how to”-avdelingen før du poster nytt emne. Ofte har spørsmål vært stilt før evt. det finnes en guide på det under ”how to”
Tiltak ved brudd på denne regel er låsing av tråd.

§11 Såkalt ”Bumping” dvs å løfte ditt emne/tråd til toppen av forumet er kun tillatt 24t etter siste innlegg ble skrevet.
Tiltak ved brudd på denne regel er låsing av tråd.

§12 Hold dere til det aktuelle forumets emne. På forumet hovedside alle forum med beskrivelse av hva innholdet skal være.
Tiltak ved brudd på denne regel er at emne/tråd mulig flyttes til rett forum, eller slettes.

§13 En person får kun ha EN bruker på dette forumet. Firma som er samarbeidspartner skal ha eget brukernavn som er likt firmanavn, dette skal kun brukes til annonsering/posting relater til firmaet.
Tiltak ved brudd på denne regel er advarsel eller utestengelse/sletting av bruker/konto.

§14 Forespørsel om endring av brukernavn sendes til Administrator via PM.
Administrator bestemmer da om navnebytte skal godtas eller ikke.

§15 Konkurrerende klubber/forum har ikke rett til å bruke VCCN's forum for å markedsføre seg. Unntak er informasjon om treff som arrangeres.
Tiltak ved brudd på denne regel er at tråd/innlegg slettes.

§16 Skriftspråk
SMS-språk og dialekt er ikke tillatt. For at alle, uavhengig av boplass, skal kunne lese det du skriver krever vi at du unngår å bruke dette. Benytt bokmål, nynorsk eller det gjeldene språket i ditt hjemland. (Svensk, dansk, engelsk)
Tiltak ved brudd på denne regel er at tråd/innlegg slettes.


Kap. 4. Signaturer

§1 Kapittel 3; Ordensregler, gjelder også for signaturer.

§2 Signaturen skal bestå av max. 5 tekslinjer. Eventuelt bilde med max. størrelse 500x150 pixler.

§3 Signaturen er begrenset til 255 tegn.

§4 Tiltak for brudd på §2-3, 5 er at signatur/signaturbilde slettes uten forvarsel. I visse tilfeller kan bruker fratas retten til å ha signatur.

§5 Signaturen skal ikke inneholde sitater fra andre forumbrukere.


Kap. 5. Annonseforum

§1 Annonser i kjøp/salg ligger ute i 60 dager før de slettes automatisk. Tiden regnes fra dato siste innlegg ble skrevet.

§2 Annonse skal legges i det forum som er beregnet for denne typen annonse (Se kapittel 3 §12).

§3 Annonseforumet skal kun inneholde annonser, og til diskusjoner relatert til den aktuelle annonse.

§4 Å ha flere annonser for samme objektet er ikke tilatt. Du kan derimot benytte deg av ”Bumping”. (se kapittel 3 §11).

§5 Moderator har rett til å slette/stenge annonse uten forvarsel.

§6 Den som handler med det formål å være uærlig ved kjøp eller salg av varer på dette forum kommer etter melding til moderator/administrator til å utestenges fra kjøp/salg evt. fra hele forumet.

§7 Bedrifter som ønsker å selge varer/tjenester skal klarere dette med administrator. Disse skal ha grupperang ”Samarbeidspartner”.
Tiltak ved brudd på denne regel er at annonsen/reklamen slettes, samt ved gjentakelse kommer bruker til å utestenges.

§8 Salg av varer på forumet skal være av privat karakter.
Vi ønsker ikke at forumet skal bli en samlingplass av personer som prøver å gjøre butikk av videresalg av varer/tjenester. Får vi mistanke om dette og/eller det blir større kvanta, kan vi stoppe salget.


Kap. 6. Advarsler/Utestengelse

§1 Advarsel utdeles på følgende grunnlag:
a) overtredelse av regel der tiltak er Advarsel
b) grov overtredelse av hvilken som helst regel
c) ikke viser vanlig folkeskikk
d) ikke følger moderators anvisning eller beslutning
e) gjentatte ganger bryter reglene selv om det enkelte regelbrudd ikke medfører Advarsel
Brukeren får PM om at han/hun har fått en Advarsel og grunnen til dette.


§3 En måned utestengelse tildeles i følgende tilfeller:
a) for en tredje advarsel
b) begår en grov overtredelse av en regel hvor følgen egentlig er advarsel
c) angriper moderator for en beslutning han har tatt
Brukeren får PM om at han/hun har fått en Advarsel og grunnen til dette.


§4 Ikke tidsbestem utestengelse tildeles i følgende tilfeller:
a) får en fjerde advarsel
b) begår et meget grovt brudd på en regel
c) åpenbart har registrert seg med det formål å bryte regler
d) har registrert flere brukere (se kapitel 3 § 13)
e) svindel eller forsøk på svindel i kjøp/salg (se kapitel 6 § 6)
Brukeren får PM om at han/hun er utesteng og grunnen til dette.

§5 Fjerning av brukers advarsel besluttes av administrator.