Brukere som er tagget i denne tråden

Thanks Thanks:  18
Viser resultater 1 til 19 av 19

Tråd: Feilsøking lh.2.4

 1. #1
  Registrerte brukere Tveite Performance sin avatar
  Medlem siden
  27. des. 2009
  Sted
  Voss
  Innlegg
  1.388
  Antall takk

  Standard Feilsøking lh.2.4

  Feilsøking lh2.4
  Diagnoseplugg
  Diagnoseboks:
  A = Test knapp
  B = Velgerledning
  C = lysdiode
  Avlesning
  Feilkoder innsprøytningssystem.
  -Sett velgerledningen i diagnoseboksen pol 2.
  -Slå på tenningen.
  -Trykk på test knappen i 1 sekund.
  -Feilkoder vil vise på lysdioden.
  -Trykk en gang til på test knappen etter første kode for å få neste kode.
  -Når første kode gjentas, er det ikke lagret flere koder.

  Tenningssystemene EZ 116 K og EZ 129 K har også et avlesnings system for feilkoder.
  -Sett velgerledningen i diagnoseboksen pol 6.
  -Slå på tenningen.
  -Trykk på test knappen i 1 sekund.
  -Feilkoder vil vise på lysdioden.
  -Trykk en gang til på test knappen etter første kode for å få neste kode.
  -Når første kode gjentas, er det ikke lagret flere koder.

  Dette systemet gir deg mulighet til å teste noen drivmekanismer som følger:
  -Aktivisering er den samme for innsprøytningssystemets feilkoder, men trykk på testknappen tre ganger i 1 sekund.
  -Testen kjører av seg selv.
  -Aktivisering av drivmekanismene varer i 3 til 10 sekunder og kan høres eller føles ved å ta på drivmekanismen.
  -Aktivisering av drivmekanismene vil følge listen som vist på slutten av listen over feilkoder.
  -Forsiktig: Elektrisk vifte kan aktiviseres.
  Nullstill
  -Alle feilkoder må leses minst en gang før du kan nullstille styreenheten.
  -Slå på tenningen.
  -Trykk på test knappen, slipp den etter 5 sekunder.
  -Etter 3 sekunder lyser lysdioden.
  -Hold nede test knappen i minst 5 sekunder mens lysdioden fortsatt er på.
  -Lysdioden skal slås av.
  -Kontroller om minnet er nullstilt ved å holde testknappen nede i 1 til 3 sekunder.
  -Kode 111 skal vise.
  Signal
  - Siffer 1: Lysimpuls på i 0,5 sekunder med 0,5 sekunders intervall.
  -Pause 3 sekunder lys av.
  -Siffer 2: Lysimpuls på i 0,5 sekunder med 0,5 sekunders intervall.
  -Pause 3 sekunder lys av.
  - Siffer 3: Lysimpuls på i 0,5 sekunder med 0,5 sekunders intervall.
  Koder
  Feilkoder innsprøytningssystem.
  111 Motoren går: ingen feil.
  112
  ECU
  .
  113 Oksygensensor justering for mager eller for rik.
  121 Luftmassestrømningsmåler eller MAP-sensor.
  122 Lufttemperatursensor.
  123 Kjølevæsketemperatursensor.
  131 o/min signal fra tenningssystemet mangler under start.
  132 Batteri spenning for høy eller for lav.
  133 Tomgangsbryter feil.
  143 Bankesensor, ingen signal.
  152 Luftpumpeventil.
  211 CO potensiometer.
  212 Oksygensensor.
  213 Full åpning av gasspedal signal feil.
  214 Veivaksel sensor feil signal.
  221 Oksygensensor, for mager blanding.
  222 Hovedrelé.
  223 Styreventil for tomgangshastighet.
  225 Signal på trykksensor klimaanlegg.
  231 Oksygensensor justering for rik eller for mager. LH 3.2 oksygensensor justering for rik.
  232 Oksygensensor justering for rik eller for mager under tomgang.
  233 Tomgangshastighetskontroll.
  243 Gasspjeldposisjonssensor eller 5V levering i
  ECU
  mislyktes.
  244 Banke kontroll ute av rekkevidde.
  311 Hastighets signal mangler.
  313 Magnetventil for rensebeholder.
  314 Kamaksel signal feil eller mangler.
  321 Kaldstart signal mangler.
  322 Luftmassestrømningsmåler (fase med en forbrenning).
  323 Indikator lys.
  324 Kjølevæskepumperelé.
  342 Feil i Klimaanleggrelé.
  343 Feil i drivstoffpumpe eller hoved rele.
  411 Gasspjeldposisjonssensor signal utenfor rekkevidde.
  412 Bryter for full åpning av gasspedal kortsluttet.
  432 For høy temperatur i elektronisk boks.
  433 Bankesensor signal feil eller mangler.
  511 Oksygensensor justering under tomgang.
  512 Oksygensensor justering.
  513 For høy temperatur i elektronisk boks.
  514 Elektrisk vifte, feil ved halv hastighet.
  515 Elektrisk vifte, feil ved full hastighet.
  521 Oppvarming av oksygensensor.
  523 Feil ved signal for vifte i elektronisk boks.
  524 Feil ved signal om tenningstidspunkt.

  Feilkoder tenningssystem EZ 116 K og EZ 129 K.
  111 Ingen feil.
  112
  ECU
  .
  123 Kjølevæsketemperatursensor.
  131 Magnetisk pickup på veivaksel signal mangler.
  142 Styreenhet.
  143 Bankesensor, ingen signal.
  144 Luftmassestrømningsmåler signal.
  154 EGR-system, gjennomstrøm for høy.
  214 Veivaksel sensor feil signal.
  224 Kjølevæsketemperatursensor signal mangler eller er feil.
  234 Gasspjeldposisjonssensor signal (tomgangshastighet) mangler eller feil.
  241 EGR-system, gjennomstrøm for lav.
  243 Gasspjeldposisjonssensor signal mangler eller feil.
  311 Hastighets signal mangler.
  314 Kamaksel signal feil eller mangler.
  324 Kamaksel signal noen ganger feil eller mangler.
  411 Gasspjeldposisjonssensor mangler.
  413 EGR-temperatursensorsignal er feil eller mangler.
  432 For høy temperatur i elektronisk boks.

  Drivmekanisme test:
  Følgende drivmekanismer testes etter hverandre:
  1 Elektrisk vifte - halv hastighet (LH 2.4).
  2 Elektrisk vifte - full hastighet (LH 2.4).
  3 Innsprøytningsventil(er).
  4 Styreventil for tomgangshastighet.
  5 Kaldstart injektor (LH 2.4).

  Kontorll dyser
  Elektrisk
  Koble fra injektoren og sjekk at impedansen ligger omtrent mellom 1 og 16 ohm. Hvis avlesingen viser null eller uendelig, bytter du ut injektoren.
  Kontroller at det er 12 V med hensyn til batteriets jord, på tilførselssiden av injektoren.
  Kontroller driften av styrerelé (hvis relevant).
  Sjekk jordforbindelsene mht. tilstand og brudd.
  Sjekk forbindelsene til
  ECU
  mht. tilstand og brudd.
  Drivstofftilførsel
  Sjekk trykket i drivstoffsystemet.
  Sjekk tilstanden for vakuumslangen til drivstofftrykkregulator.
  Kontroller driften av drivstofftrykkregulator.
  Kontroller injektorene for lekkasjer eller skader.
  Sjekk injektorene for skitt rundt dysen.  bryter for tomgang og full åpning av gasspedal  Funksjon
  Tomgangsbryteren er lukket når spjeldet er helt lukket. Bryter for full åpning av gasspedal er lukket når gasspedalen er helt åpen.
  Spesifikasjoner
  driftspenning: 5V
  tomgangsbryter: normalt lukket
  bryter for full åpning av gasspedal: normalt åpen  magnetisk pickup på veivaksel

  Funksjon:
  Den magnetiske pick up-sensoren registrerer ØD og motorturtall.


  Diagnoser:
  Kontroller konnektoren(e): Inspiser konnektoren(e) og rengjør eller fest dem hvis nødvendig for å sikre god kontakt.
  Kontroller forbindelse til
  ECU
  :
  Slå av tenningen. Fjern konnektoren fra pickup-sensoren og
  ECU
  .
  Mål motstanden mellom hver spolekonnektorpol og de tilsvarende polene i
  ECU
  konnektoren. De skal være < 1 ohm.
  Hvis den finnes, kontroller avskjermingskkoblingen:
  Kontroller i skjemaet om avskjermingspolen er koblet direkte til jord eller til
  ECU
  . Hvis den er koblet direkte til jord, mål motstanden mellom polen på avskjermingskonnektoren og den negative polen på batteriet. Hvis den er koblet til
  ECU
  , mål motstanden mellom polen på avskjermingskonnektoren og den tilsvarende polen i
  ECU
  konnektoren. Den skal være < 1 ohm. Hvis ikke, kontroller kablingen.  oksygensensor:

  Funksjon

  Oksygensensoren er plassert i strømmen av avgasser og returnerer en utgangssignal som er proporsjonalt med oksygeninnholdet i avgassene. Et varmeelement holder sensoren ved konstant driftstemperatur.

  Spesifikasjoner:
  varmeelement tilførselsspenning: 12 V
  motstand varme element: 3 - 15 ohm
  signal ledning: svart
  varme element ledninger: hvite
  bølgeform viser: varm motor på tomgang


  Diagnose:

  Kontroller konnektoren(e): Inspiser konnektoren(e) og rengjør eller fest dem hvis nødvendig for å sikre god kontakt.
  Varmeelement:
  Kontroller motstand:
  Slå av tenningen. Fjern konnektoren fra varmeelementtrådene.
  Mål motstanden mellom de stiftene på hvite trådene. Sammenlign med spesifisert motstand.
  Kontroller driftspenning:
  Slå av tenningen. Fjern koblingen fra varmeelementtrådene. Start motoren. Mål spenningen mellom en konnektorpol og den negative polen på batteriet. Kontroller den andre polen. En av de to skal være lik batterispenningen. Hvis ikke, kontroller kablingen, sikring og/eller relé.
  Kontroller jord:
  Slå tenningen av. Fjern konnektoren fra varmelement ledninger. Kontroller i skjemaet om jordingen på varme elementet er forbundet med direkte jording eller med
  ECU
  . Hvis den er koblet direkte til jord, mål motstanden mellom en konnektorpol og den negative polen på batteriet. Kontroller den andre polen. En av disse to skal være < 1 ohm. Hvis ikke, kontroller kablingen. Hvis den er forbundet med
  ECU
  , mål motstanden mellom en konnektorpol og den tilsvarende polen i
  ECU
  konnektoren. Kontroller den andre polen. En av disse to skal være < 1 ohm. Hvis ikke, kontroller kablingen.

  Oksygensensor:
  Kontroller forbindelse til
  ECU
  :
  Slå av tenningen. Fjern konnektoren fra sensortrådene og
  ECU
  .
  Mål motstanden mellom den konnektorpolen som tilsvarer den sorte tråden og den tilsvarende polen i
  ECU
  konnektoren. Den skal være < 1 ohm. Hvis ikke, kontroller kablingen.
  Hvis den finnes, kontroller skjermingen:
  Kontroller at sensorledningen ikke kortsluttes avskjermingkoblingen. Påse at skjermingen er koblet til jord.
  Kontroller oksygensensor signal:
  Kople til og jorde oscilloskopet til signaltrådstiften (sort tråd) på
  ECU
  . Start motoren og la den bli varm. Kontroller gassinnholdet i eksosen. En fet blanding vil resultere i en høy utgangsspenning og en mager blanding vil resultere i en lav utgangsspenning. Sammenligne med de viste karakteristiske data. I en normal lukket sløyfe skal signalet se ut som det viste oscilloskopbildet.


  Kjøleveske temp.sensor

  Funksjon :
  Kjølevæsketemperatursensoren er en temperaturfølsom motstand. Lav temperatur produserer høy motstand, mens høy temperatur fører til lav motstand. Ved å registrere sensorens spenning, bestemmer styreenheten lufttemperaturen.


  Spesifikasjoner:
  driftspenning: 5 V (kobling utkoblet)
  motstand: 2.000 - 3.000 ohm / 20 °C
  motstand: 200 - 300 ohm / 90°C


  tenningstennspole:

  Funksjon:
  Tenningsspolen lagrer energi når det går strøm gjennom primærspolen. Når strømmen skrus av, blir det indusert en høy spenning i sekundærspolen.

  Spesifikasjoner:
  driftspenning: 12 V
  motstand primær tennspole: 0,5 - 2,0 ohm
  motstand sekundær tennspole: 7.000 - 10.000 ohm


  Diagnoser Kontroller konnektoren(e): Inspiser konnektoren(e) og rengjør eller fest dem hvis nødvendig for å sikre god kontakt.
  Kontroller motstand primær tenningsspole:
  Slå av tenningen. Fjern konnektorene fra tenningsspolen.
  Mål motstanden mellom driftspenningskonnektorstiften og primærvekselkonnektorstiften på tenningsspolen. Sammenlign med spesifisert motstand.
  Kontroller motstand sekundærspole:
  Slå av tenningen. Fjern konnektorene fra tenningsspolen.
  Mål motstanden mellom polen på sentrallederen og primærvekselkoblingsstiften. Sammenlign med spesifisert motstand.
  Kontroller driftspenning:
  Slå av tenningen. Fjern konnektoren fra tenningsspolen.
  Slå på tenningen og mål spenningen mellom driftspennings-konnektorpol og den negative polen på batteriet. Den skal være lik batterispenningen. Hvis ikke, kontroller kablingen og, hvis de finnes, sikring(er) og relé.
  Kontroller forbindelse til
  ECU
  eller tenningsmodul:
  Slå av tenningen. Fjern konnektoren mellom tenningsspolen og
  ECU
  eller tenningsmodulen.
  Slå på tenningen og mål motstanden mellom primærvekselkonnektorpol og den tilsvarende polen i
  ECU
  konnektoren eller tenningsmodulkonnektoren. Den skal være < 1 ohm. Hvis ikke, kontroller kablingen.
  Kontroller tenningssignal:
  Kople oscilloskopet til
  ECU
  eller tenningsmodulstiften som tilsvarer primærvekselkoblingstråden på tenningsspolen og til jord.

  luftmassestrømningsmåler


  Funksjon
  Luftmassestrømningsmåleren benytter en glødetråd, som holdes i konstant temperatur, for å måle luftmassen som kommer inn i motorens innsugssystem.
  Spesifikasjoner
  driftspenning: 12 V
  utgangsspenning: 0 - 5 V  styreenhet:


  Funksjon
  Styreenheten mottar inngangssignaler fra sensorer som registrerer forskjellige av motorens driftsparametere. Styreenheten genererer signaler for å sørge for et optimalt luft-/drivstoff-forhold og tomgangsturtall.
  Diagnoser:
  Kontroller konnektoren(e): Inspiser konnektoren(e) og rengjør eller fest dem hvis nødvendig for å sikre god kontakt.
  Hvis du har mistanke om at det er en feil ved spjeldstyreenheten, må du forvisse deg om at alle utløsere fungerer som de skal og at signaler fra andre styreenheter mottas som de skal. Kontroller dernest driftspenningen og jordforbindelsene på spjeldstyreenheten:
  Slå av tenningen. Fjern
  ECU
  konnektor.
  Lokaliser driftspenningsforbindelsene. Slå på tenningen. Mål spenningen mellom tilsvarende konnektorpol(er) og den negative polen på batteriet. De skal være lik batterispenningen. Hvis ikke, kontroller kablingen og sikring. Slå av tenningen. Lokaliser jordforbindelsene. Mål motstanden mellom tilsvarende konnektorpol(er) og den negative polen på batteriet. De skal være < 1 ohm.


  Tveite Performance

 2. #2
  Registrerte brukere Joakim-G_R sin avatar
  Medlem siden
  12. des. 2009
  Sted
  Løken, Aurskog-Høland
  Innlegg
  6.271
  Antall takk

  Standard

  Kjøre denne sticky, kanskje?
  Tørrlagt Volvoholiker, med fare for tilbakefall.

 3. #3
  Registrerte brukere Mr. Crepsley sin avatar
  Medlem siden
  17. jan. 2010
  Sted
  Senja
  Innlegg
  1.668
  Antall takk

  Standard

  Er denne kjørt gjennom google translate eller lignende? Skulle fådd oppdatert litt navn på forskjellige gjenstander.
  Jørgen Simonsen

  1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
  2013 Kia Cee'd Exclusive - Kondemnert
  1978 Volvo 265 V8 - Under restaurering

 4. #4
  Registrerte brukere Espen-K sin avatar
  Medlem siden
  26. mai 2010
  Sted
  Horten
  Innlegg
  802
  Antall takk

  Standard

  Her har du videoen for dummies eller dere som ikke gidder å lese hvordan det utføres

  Min 91 volvo 945 SOLGT..


  I usually downshift when i'm near a prius so they can hear me hurting the environment.

 5. Takk eds, hokoff, jacobsen, Backmann, KennethV8, brotherbear takket for denne posten
 6. #5
  Registrerte brukere kapli sin avatar
  Medlem siden
  23. jan. 2010
  Sted
  Seljord
  Innlegg
  587
  Antall takk

  Standard

  hahahha fyfaen for ein latterlig video, den jævla musikken og greier, haha

 7. Takk Espen-K takket for denne posten
 8. #6
  Registrerte brukere Geitung sin avatar
  Medlem siden
  29. mars 2011
  Sted
  Laksevåg, Hordaland, Norway, Norway
  Innlegg
  834
  Antall takk

  Standard

  Endelig skjønte jeg hvordan den der avleseren fungerer Tror jeg må leike meg med den boksen der imorgen

 9. Takk Espen-K takket for denne posten
 10. #7
  Registrerte brukere J-A-E sin avatar
  Medlem siden
  05. april 2010
  Sted
  Vestfold
  Innlegg
  293
  Antall takk

  Standard

  Skal man bare sette pluggen i pos.2?? Ikke i noen av de andre?
  Volvo V70 Summum
  Nissan Leaf Tekna
  Honda Civic Aerodeck

 11. #8
  Registrerte brukere J-A-E sin avatar
  Medlem siden
  05. april 2010
  Sted
  Vestfold
  Innlegg
  293
  Antall takk

  Standard

  Er denne test boksen plassert under avstiveren som går mellom fjørtårne og torpedoveggen? Eller er det ikke sånn på 95 modell 945?
  Volvo V70 Summum
  Nissan Leaf Tekna
  Honda Civic Aerodeck

 12. #9
  Daruu sin avatar
  Medlem siden
  15. des. 2009
  Sted
  Vallset, litt sør for Hamar
  VCCN medlemsnummer
  57
  Innlegg
  2.391
  Antall takk

  Standard

  Jeg har fikk opp kode 3-1-2 på brodern sin bil i dag, den står jo ikke her?

 13. #10
  Registrerte brukere
  Medlem siden
  20. juli 2012
  Innlegg
  49
  Antall takk

  Standard

  Nåken som kan sei meg kva som er gale når den bare lyse konstant når eg sette den i hål6 ?

 14. #11
  Registrerte brukere
  Medlem siden
  06. jan. 2011
  Sted
  Fosser, Aurskog Høland
  Innlegg
  5.175
  Antall takk

  Standard

  Sitat Opprinnelig postet av Mehl'n Vis post
  Nåken som kan sei meg kva som er gale når den bare lyse konstant når eg sette den i hål6 ?
  Feil på elektronikken.
  Evt uoriginal elektronikk hvor diagnose ikke er programmert inn.
  Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  (Null garanti kun skruglede og god kaffe)

  Har hatt annet enn Volvo jeg også.
  Men jeg tok til fornuften.......

 15. #12
  Eirik.H sin avatar
  Medlem siden
  27. feb. 2012
  Sted
  Strømmen, Akershus
  VCCN medlemsnummer
  745
  Innlegg
  187
  Antall takk

  Standard

  Er det noen som kan si meg hvor på min 97 mod 945 LT den diagnosboksen sitter? Sitter ikke mellom demper tårnet og avstiveren på førersiden såvidt jeg kan se, kan jo være "helt blind" men har ikke funnet den
  Eirik Hokholt
  Volvo Car Club Norway - VCCN.NO
  Varamedlem & Fotograf

  ---

  Volvo 945 LT B230FK 1997
  Volvo 360 B19A 1984

 16. #13
  Registrerte brukere R.G sin avatar
  Medlem siden
  08. sep. 2010
  Sted
  alvdal
  Innlegg
  4.040
  Antall takk

  Standard

  Sitat Opprinnelig postet av Eirik.H Vis post
  Er det noen som kan si meg hvor på min 97 mod 945 LT den diagnosboksen sitter? Sitter ikke mellom demper tårnet og avstiveren på førersiden såvidt jeg kan se, kan jo være "helt blind" men har ikke funnet den
  sitter ingen i motorrom på dem.

  er obd2 møkk i midtkonsoll. vipper opp ene lokket i midtkonsollen (under "armlene") så er det ei kontakt der
  1988 760 B6284T
  1988 765 D24TIC
  1985 740 B230ET

 17. #14
  Eirik.H sin avatar
  Medlem siden
  27. feb. 2012
  Sted
  Strømmen, Akershus
  VCCN medlemsnummer
  745
  Innlegg
  187
  Antall takk

  Standard

  Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
  sitter ingen i motorrom på dem.

  er obd2 møkk i midtkonsoll. vipper opp ene lokket i midtkonsollen (under "armlene") så er det ei kontakt der
  Upraktisk da gætt, må ha sånn fancy feilkode avleser da
  Eirik Hokholt
  Volvo Car Club Norway - VCCN.NO
  Varamedlem & Fotograf

  ---

  Volvo 945 LT B230FK 1997
  Volvo 360 B19A 1984

 18. #15
  Registrerte brukere
  Medlem siden
  21. feb. 2012
  Sted
  sulitjelma
  Innlegg
  45
  Antall takk

  Standard

  hei
  har et problem med at koden for bankesensoren kommer opp. å ja jeg har selvfølgelig byttet sensor og nullstillet. han det være at det er for mye skit på blokka til at den kan lese av? det står at det ikke er signal fra den. er det noe sikringer eller noe sånt ?

  plis hjelp

 19. #16
  Registrerte brukere R.G sin avatar
  Medlem siden
  08. sep. 2010
  Sted
  alvdal
  Innlegg
  4.040
  Antall takk

  Standard

  ikke noe signal?

  satt på rett kontakt på den.

  åssen bil er detta? vet på noen 7 og 9 serie så henger det en løs ekstra kontakt i samme område
  1988 760 B6284T
  1988 765 D24TIC
  1985 740 B230ET

 20. #17
  Registrerte brukere
  Medlem siden
  21. feb. 2012
  Sted
  sulitjelma
  Innlegg
  45
  Antall takk

  Standard

  dette er snakk om 740 1990mod med 230F

 21. #18
  Registrerte brukere stian2k sin avatar
  Medlem siden
  06. sep. 2012
  Sted
  Lillehammer
  VCCN medlemsnummer
  891
  Innlegg
  229
  Antall takk

  Standard

  Den boksen sitter hvor på 940-95 modell? funke å nullstille airbag lampa fra den boksen? fikk opp den lampa etter å ha tatt ut speedometeret og at lampa i speedometere om lite spylevæske lyser om tanken er full (?) Og det funke sikkert å se om det er noe feil med en sensor på
  ABS
  ellno og med den boksen da? har ikke
  ABS
  av en eller annen grunn :S Takk til den/de som gidd og hjelpe meg det det her!

 22. #19
  Registrerte brukere
  Medlem siden
  15. juni 2013
  Innlegg
  7
  Antall takk

  Standard

  Hei, jeg har en volvo 940 '93 som jeg skulle lese feilkoder av men det er ikke noe lys i den boksen som viser feilkodene. Vet du hva det kanskje kan være? :P

Lignende tråder

 1. Feilsøking motronic B230ET
  By PVT in forum 700 / 900 / x90 -serien
  Svar: 6
  Siste post: 12/10/15, 18:49
 2. Feilsøking 740tic, 87mod
  By Karl in forum 700 / 900 / x90 -serien
  Svar: 4
  Siste post: 07/06/11, 22:05
 3. Feilsøking vindusviskermotor bak v70 2004
  By gjendems in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
  Svar: 8
  Siste post: 06/09/10, 08:47
 4. Feilsøking av MAF sensor på 98' V70 - Trenger innspill
  By Langedal in forum 850 / x70 -serien
  Svar: 3
  Siste post: 30/07/10, 08:21
 5. ford edis 4 feilsøking, haster!!
  By volvoevo86 in forum Motor og gir
  Svar: 0
  Siste post: 11/05/10, 21:09

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •