Vi trenger et VCCN-crew til å hjelpe til når vi har treff og andre arrangementer.
Vi er pr. i dag et solid styre, men det er ikke alltid det passer for alle, så vi lufter derfor tanken her om noen kunne tenke seg å bli en del av "VCCN Crew"
Det er en fordel at du bor i Osloområdet siden mange av treffene er her, i hvertfall foreløpig.

Vi har fått mye god respons på treff på Vestlandet, så det kan tenkes at det vil bli behov der også neste år - det har vi ikke landet enda.

Send meg en PM direkte om du kunne tenke deg å hjelpe til!