Holder på å skifte airbag etter et lite uhell på en 850. Etter at ny airbag ble satt inn lyste ikke
SRS
-lampa i det hele tatt. Prøvde nytt speedometer og da lyste
SRS
-lampa konstant mens
ABS
-lampa ikke lyste i det hele tatt. Satte så det gamle metret tilbake og da virker ikke
SRS
mens
ABS
lyser konstant?!? Ingen feilmeldinger.
Har speedometerbyttet klusset til noe ved bytte?