Fødepumpa på min xc70 2003 summer, men det kommer ikke noe diesel?