Klarte å slette den opprinnelige tråden, men problemet var startvansker, røff gange og plutselig surge/jag i turtall ved belastning i fart.

Følgende feilkoder ble lest av:
ECM
-170F
''Atmospheric pressure sens/boost pressure sensrate chech''
ECM
-130A
''Intake air leakage/mass air flow (
MAF
) sensor''
ECM
-1600
''Boost pressure sensor''

Kjøpte ny boost pressure sensor (MAP) og problemet ser ut til å være løst.