Ett mer generelt spørsmål. På min 2005 v70 og en eldre 940 er el vinduer strømløse når tenning er av og nøkkel tatt ut, eller de fungerer ikke ved bruk av knappen inne. Vet noen om dette er slik det skal være eller kan det være modeller hvor det alltid er strøm på vinduene?
Og om vinduer feks kortslutter pga vann, vil de åpne seg da? Eks om en kjører ut i vann?
Og vet noen om det er en standard på dette hvordan de skal oppføre seg i slike situasjoner på tvers av bilmerker?