http://www.klassiker.nu/reportage/tj...0-tillverkades

Det (høyst anbefalelsesverdige) svenske bladet "Klassiker" nevner at det er 20 år siden 940 og S90/V90 gikk ut av produksjon.

Det er interessant å notere seg fra bildet at den kalles "P90".