Hei opplever nå og da at skjermen i dasjebordet for navi og rygge kamera flimrer med vite streker vannrett over skjemen merker det ofte i oppstarten når bilen startes og skjemen brukes det kan vare i noen sekunder for så å bli helt borte, det er når jeg bruker navigasjon eller ryggekamera ingen spesiell setting på hva som brukes, hva kan det være? er det skjermen som er i ferd med å ta kvelden? kunne vært fint å få høre noen med samme erfaring eller viten da jeg har garanti på bilen fra forhandler